Wynagrodzenie

Wraz z podjęciem się prowadzenia sprawy Klient otrzymuje pełną informacje dotyczącą wynagrodzenia za usługi Kancelarii. Do wyboru jest kilka sytemów wynagrodzeń:

 

Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe:

Dedykowane zwłaszcza dla stałych klientów Kancelarii wymagających ciągłej obsługi. Każdego miesiąca Klient ma w ramach płaconego, na podstawie faktury, ryczałtu do dyspozycji stałą liczbę godzin, w których Kancelaria jest gotowa świadczyć mu usługi. Kwota ryczałtu jest uzależniona od stopnia złożoności prowadzonych dla Klienta spraw oraz wymiaru czasu, w którym Kancelaria jest gotowa do świadczenia usług.

 

Stawka godzinowa:

Dedykowany zarówno dla stałych klientów jak i dla jednostkowych spraw. Kwota wynagrodzenia jest uzależniona od liczby godzin poświęconych na prowadzenie danej sprawy. Kwota wynagrodzenia jest zależna od stopnia skomplikowania sprawy i wynosi:

od 50 do 150 zł netto za godzinę pracy prawnika, aplikanta lub asystenta,

od 75-200 zł netto za godzinę pracy radcy prawnego lub adwokata.

 

Wynagrodzenie ryczałtowe (indywidualne):

Dedykowane zwłaszcza dla klientów chcących poprowadzenia jednostkowej sprawy. Kwota wynagrodzenia jest ustalana na początku prowadzenia sprawy z góry i nie ulega zmianie, aż do jej zakończenia. Jest ona zależna od stopnia skomplikowania sprawy oraz dziedziny w jakiej ma zaostać poprowadzona, a w sprawach dotyczących roszczeń majątkowych również od wartości przedmiotu sporu. Każde wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie z klientem.