Prawo Rodzinne

zdjSprawy z zakresu prawa rodzinnego są bardzo często nacechowane ogromną dawką emocji. Doskonale to rozumiemy i do każdego problemu podchodzimy z empatią i zrozumieniem. Pomagamy Klientom nie tylko w sporach sądowych, ale tam gdzie jest to możliwe, również szukamy polubownych rozwiązań. Szczególny nacisk, jaki kładziemy na poszukiwaniu takich rozwiązań, które będą najkorzystniejsze dla dzieci stron postępowania rodzinnego. 

W sprawach rodzinnych nie ograniczamy się jedynie do świadczenia odpłatnych usług prawnych, ale również, w stosunku do osób najbardziej potrzebujących, które nie mogą sobie pozwolić na pokrycie kosztów pomocy prawnej, Pro Bono (nieodpłatnie).


Nasza Kancelaria wspiera Klientów m.in. w sprawach:

  • o rozwód i separacje
  • o ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa
  • o pozbawienie/ograniczenie praw rodzicielskich
  • o ustalenie kontaktów z dzieckiem
  • o alimenty (zarówno na rzecz dzieci jak i byłych małżonków i innych członkó rodziny).

 

Ponadto pomagamy w sporządzaniu małżeńskich umów majątkowych.