Prawo Cywilne

Kancelaria świadczy usługi w większości spraw cywilnych. Dokładamy najwyższej staranności, aby sprawy były prowadzone w sposób sprawny i nieszablonowy. Oprócz reprezentacji w procesie sądowym, na życzenie Klienta, próbujemy najpierw rozwiązać sprawę na drodze polubownej. Kompleksowe wsparcie zapewniamy m.in w sprawach:

  • windykacji należności, zarówno na etapie przedprocesowym, procesowym jak w egzekucji komorniczej,
  • o odszkodowanie i zadośćuczynienie, w tym o odszkodowania związane z wypadkami komunikacyjnymi i w związku z błędami medycznymi,
  • o naruszenie dóbr osobistych,
  • z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych,
  • o roszczenia umowne ze szczególnym uwzględnieniem roszczeń z tytułu rękojmii za wady fizyczne rzeczy ruchomych (np. samochodów),
  • o przywrócenie posiadania,
  • o zasiedzenie ruchomości i nieruchomości,
  • o zniesienie współwłasności,
  • ustanowienie/zniesienie służebnośći, np. służebności drogi koniecznej.