Prawo Umów

business-signature-contract-document-deal-1Jednym z  obszarów naszej działalności jest prawo kontraktowe, tj. tworzenie oraz opiniowanie umów cywilnoprawnych. Przygotowujemy umowy zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób fizycznych w taki sposób, aby w największym stopniu zabezpieczały interesy naszych Klientów. 

Prawnicy naszej Kancelarii mogą towarzyszyć naszym Klientom w całym procesie zawierania umowy od sporządzenia jej projektu lub zaopiniowania projektu przedstawionego przez drugą stronę, poprzez uczestnictwo w procesie negocjacyjnym, aż do jej podpisania. Kancelaria służy pomocą w przypadku zaistnienia sporu między stronami w toku realizacji umowy, poprzez reprezentacje Klienta zarówno w postępowaniu polubownym, jak sądowym we wszystkich instancjach.

Istnieje również możliwość jednorazowej oceny postanowień umownych, bądź sporządzenia jej zindywidualizowanego projektu. 

Konsultacja umowy z radcą prawnym jeszcze przed jej zawarciem znacząco zmniejsza ryzyko zaistnienia w przyszłości problemów w toku jej realizacji, jak również znacząco zwiększa szansę wygrania sporu sądowego, jeżeli taki powstanie w toku realizacji umowy. Szczególnie polecamy skorzystanie z usług naszej Kancelarii, w przypadku zawierania przez Państwa:

  • umowy kredytu lub pożyczki
  • umowy sprzedaży lub darowizny nieruchomości
  • umowa o roboty budowlane (w tym remont domu/mieszkania)
  • umowy najmu zarówno lokalu użytkowego, jak i mieszkalnego (w tym umowa najmu okazjonalnego)
  • umowy sprzedaży ruchomości (w tym zakupu samochodu)
  • umowy o dzieło, umowy zlecenia
  • umowy deweloperskiej
  • umowy dożywocia
  • umowy agencyjnej
  • umowy o dział spadku.