Legislacja

Kancelaria oferuję usługę tworzenia i opiniowania aktów prawnych jak i poprawek do nich. Właściciel Kancelarii jest autorem lub współautorem projektów ustaw i poprawek, które były procedowane przez Sejm RP. Projekty przygotowujemy zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, a uzasadnienia do nich przygotowujemy zgodnie z wymogami określony w Regulaminie Sejmu RP. 

Legislacyjną ofertę Kancelarii kierujemy w szczególności do organizacji pozarządowych, które przygotowują obywatelskie inicjatywy ustawodawcze, jak również do tych, które potrzebują wsparcia prawnego przy przygotowaniu poprawek i uwag do projektów ustaw procedowanych w Radzie Ministrów oraz Parlamencie.