Zespół

11143369_502770243216277_6176070546200632268_nMaciej Prostko - radca prawny, członek Trybunału Stanu VIII kadencji

Właściciel Kancelarii. Absolwent Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Ukończył aplikacje radcowską i złożył z dobrym wynikiem egzamin radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zdobywał pracując w jednym z największych banków o światowym zasięgu, w renomowanych kancelariach prawnych w Warszawie oraz w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.  Został wybrany przez Sejm RP VIII kadencji członkiem Trybunału Stanu.

Interesuje się prawem karnym, ze szczególnym uwzględnieniem obrony podejrzanych, oskarżonych i skazanych, prawem cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania umów cywilnoprawnych; prawem rodzinnym oraz prawem konstytucyjnym, w tym zasadami techniki prawodawczej.

Posługuje się językiem angielskim.

 Karol Hojda - radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył aplikację radcowską uzyskując wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwent Podyplomowych Studiów Prawa Podatkowego.

Bogate doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w korporacji specjalizującej się w obsłudze niemieckich przedsiębiorców oraz współpracując z licznymi kancelariami na terenie całego kraju. 

Interesuje się w szczególności prawem wykroczeń, prawem karnym, prawym kontraktowym oraz prawem pracy.

Posługuje się językiem angielskim.

  

KKKinga Kos – aplikant radcowski

Absolwentka pięcioletnich studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w trakcie aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Obroniła pracę magisterską z zakresu prawa pracy.

Posiada doświadczenie zawodowe, zdobyte dzięki kilkuletniej współpracy z kancelarią specjalizującą się w prawie pracy, prawie ubezpieczeń społecznych i prawie rodzinnym, jak również dzięki świadczeniu usług prawnych w Studenckiej Poradni Prawnej UJ.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i prawa rodzinnego, doradza klientom w szczególności w sprawach związanych z rozwodem, ukształtowaniem władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, podziałem majątku.