Spadki

Kancelaria zapewnia wsparcie w uregulowaniu spraw związanych ze śmiercią członków rodziny. Zawsze w pierwszej kolejności proponujemy szukać takich rozwiązań, które będą generować jak najmniejsze konflikty rodzinne związane z kwestiami spadkowymi. Zapewniamy pełne wsparcie w zakresie ugodowego rozwiązywania sporów związanych z dziedziczonym majątkiem, jak również, w sytuacji gdy jest to konieczne, wspieramy naszych Klientów w spadkowych postępowaniach sądowych. 

Nasza Kancelaria oferuje pomoc klientom m.in. w sprawach:

  • o stwierdzenie nabycia spadku
  • przy sporządzaniu testamentu
  • o zachowek
  • o uznanie spadkobiercy za niegodnego
  • o wydziedziczenie
  • o wykonanie zapisu testamentowego
  • o dział spadku.