Prawo Gospodarcze

Klientom biznesowym oraz organizacjom pozarządowym oferujemy wsparcie na etapie tworzenia osób prawnych (spółek, fundacji i stowarzyszeń). Zapewniamy również wsparcie w bieżących problemach, które mogą się ujawnić w toku prowadzenia działalności gospodarczej  na gruncie prawa cywilnego, rejestrowego oraz administracyjnego. 

Zapewniamy wsparcie m.in. przy:

  • tworzeniu umów spółek cywilnych i osobowych,
  • tworzeniu i opiniowaniu statutów spółek z o.o., stowarzyszeń i fundacji,
  • uzyskiwaniu koncesji i zezwoleń na prowadzenie regulowanej działalności gospodarczej,
  • rejestracji spółek, fundacji i stowarzyszeń w KRS,
  • prowadzeniu czynności związanych ze zmianami wpisów w KRS,
  • uczestnictwa w zebraniach organów osób prawnych.

 

W przyszłości nasze usługi w zakresie wsparcia w prowadzeniu działalności gospodarczej planujemy poszerzyć o sprawy z zakresu prawa podatkowego, w tym optymalizacji podatkowych oraz fuzje i transformacje spółek prawa handlowego.