Prawo Karne

Prawo karne stanowi szczególnie istotny element naszej praktyki. Podstawową zasada jaką się kierujemy to szacunek dla naszych Klientów bez względu na czyn jaki jest im zarzucany. Mamy doświadczenie w sprawach trudnych i złożonych oraz takich, w których grożą oskarżonego najsurowsze wymiary kar. 

Oferta z zakresu prawa karnego naszej kancelarii jest skierowana zarówno do podejrzanych, oskarżonych, skazanych jak i pokrzywdzonych przestępstwami. Naszym klientom zapewniamy wsparcie na każdym etapie prostępowania karnego i wykroczeniowego w tym:

  • Obrona Klienta zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i w procesie sądowym.
  • Obrona Klienta na etapie postępowania wykonawczego, w tym postępowaniach o przedterminowe zwolnienie, przerwę w odbyciu kary oraz o wykonanie kary w trybie dozoru elektornicznego.
  • Regularne wizyty w areszcie i zakładzie karnym celem omówienia strategii procesowej i informowania o postępach w sprawie.
  • Reprezentacja Pokrzywdzonych w postępowaniu karnym
  • przygotowywania zażaleń na postanowienia organów prowadzących postępowanie przygotowawcze,
  • przygotowywanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia,
  • uczestnictwo w przesłuchaniach,