USTANOWIENIE OBROŃCY DLA ZATRZYMANEGO

USTANOWIENIE OBROŃCY DLA ZATRZYMANEGO

 

Policja może zatrzymać obywatela jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa bądź też nie można ustalić jej tożsamości, albo istnieją przesłanki do przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania w trybie przyspieszonym.

Wskazana sytuacja może spotkać, wbrew pozorom, wielu z nas, a warto pamiętać, że w przypadku naszego zatrzymania sytuacja procesowa jest zwykle bardzo dynamiczna i wymagająca natychmiastowych, rozsądnych i przemyślanych działań. Z doświadczenia zawodowego wiem, że nierozważne słowa dobrane przez zatrzymanego, w toku przesłuchania po zatrzymaniu (i zapewne przedstawieniu zarzutów) bardzo często utrudniają, a nawet uniemożliwiają skuteczną obronę na dalszych etapach postępowania. Co więcej to właśnie przy zatrzymaniach, i „nieformalnych przesłuchaniach”, niestety ciągle zdarzają się bezprawne naciski na zatrzymanego ze strony Policji. Oczywiście są to przypadki rzadkie ale niestety występują.

Dlatego niezwykle ważne, aby natychmiast po zatrzymaniu ustanowić obrońcę, który jest w stanie od razu dotrzeć na miejsce. Jak to zrobić?

Przede wszystkim może to zrobić sam zatrzymany. Policja ma obowiązek poinformować nas o możliwości skorzystania z adwokata i radcy prawnego, ale jest tu pewien haczyk. Policja nie ma obowiązku podania numeru telefonu do profesjonalnego pełnomocnika, a nawet jeśli mamy taki numer zapisany w telefonie to telefon zostanie nam najprawdopodobniej zarekwirowany. W praktyce zatem to podstawowe prawo osoby zatrzymanej bywa ograniczane jedynie… do osób z bardzo dobrą pamięcią, które znają „z głowy” numer do zaufanego radcy prawnego lub adwokata.

Pewnym, bardzo dobrym zwyczajem, zwłaszcza gdy uczestniczymy w wydarzeniach, w których doświadczenie życiowe podpowiada, że mogą skończyć się zatrzymaniem, np. protestach, manifestacjach, wysokiego ryzyka wydarzeniach sportowych itp. jest zapisanie sobie takiego numeru np. na ręce.

Jednak w zdecydowanej większości przypadków zatrzymany nie pamięta, czy też nie ma zapisanego numeru do prawnika. Wtedy jego prawo do zasięgnięcia natychmiastowej pomocy prawnej staje się iluzoryczne. Oczywiście można trafić na pomocnego policjanta, który pomoże nam nawiązać kontakt z obrońcą ale nie bądźmy naiwni, nie jest to bardzo prawdopodobne. Co w takiej sytuacji?

Na szczęście obrońcę może ustanowić nie tylko sam zatrzymany. Zgodnie z art. 83 § 1 KPK do czasu ustanowienia obrońcy przez oskarżonego (lub podejrzanego) pozbawionego wolności, obrońcę może ustanowić inna osoba, o czym niezwłocznie zawiadamia się oskarżonego. Oczywiście takie upoważnienie do obrony jest tymczasowe - będzie wymagało zatwierdzenia przez zatrzymanego, ale w ten sposób ustanowiony obrońca może zacząć działać natychmiast, przede wszystkim może stawić się w miejscu osadzenia i uczestniczyć w przesłuchaniu Podejrzanego (oczywiście o ile on sam będzie tego chciał).

Jeżeli zatem wiemy, że ktoś z naszych bliskich – członek rodziny, przyjaciel, został zatrzymany i chcemy mu pomóc, nie ma na co czekać, nie ma nad czym się zastanawiać, gdyż czas ma tu kluczowe znaczenie - sami ustanówmy dla niego obrońcę - tak szybko jak jesteśmy w stanie sięgnąć po telefon.

A co jeśli jesteśmy zatrzymani, nie udało nam się ustanowić obrońcy, nikt z bliskich go nie ustanowił, albo obrońca nie zdążył dotrzeć na przesłuchanie? W takiej sytuacji zwykle rekomendowałbym skorzystanie z innego uprawnienia podejrzanego tj. prawa do odmowy składania wyjaśnień. Zawsze możemy do winy się przyznać i złożyć wyjaśnienia na dalszym etapie postępowania, gdy będziemy mogli spokojnie i z mniejszą presją czasu ustalić linię obrony.

 

Autor: r.pr. Maciej Prostko