BLOKADA ALKOHOLOWA – zamiana zakazu prowadzenia pojazdów na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową

Niestety wciąż jednym z najczęściej popełnianych przestępstw jest prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Jeżeli zostaniemy przyłapani na jeździe na tzw. podwójnym gazie, albo co gorsza spowodujemy wypadek lub kolizję pod wpływem alkoholu sąd, oprócz orzeczenia stosownej kary za to przestępstwo jest zobligowany do orzeczenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdu. Może być on orzeczony na okres do 15 lat, a w niektórych przypadkach nawet dożywotnio. Taki zakaz może zostać również orzeczony w przypadku spowodowania wypadku, lub katastrofy w ruchu lądowym nawet jeśli sprawca nie był pod wpływem alkoholu.

Konsekwencje orzeczenia tego środka karnego bywają dla niektórych skazanych daleko bardziej dotkliwe niż orzeczona w postępowaniu kara, w szczególności boleśnie odczują to kierowcy zawodowi czy też wszelkie inne osoby, które w ramach swoich obowiązków służbowych przemieszczają się samochodami. Takie osoby najczęściej dodatkowo będą zmuszone do zmiany zatrudnienia.

Jest jednak pewien prawny sposób, aby skrócić dotkliwe konsekwencje orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów. Ustawodawca dał pewną furtkę do praktycznego skrócenia tego okresu. Otóż osoba wobec, której zastosowano ten środek karny po upływie połowy jego okresu, albo – w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów – po upływie 10 lat, może na podstawie art. 182a § Kodeksu karnego wykonawczego wystąpić do Sądu o zamianę tego środka karnego na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Skazany będzie miał taką możliwość jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Co bardzo istotne Sąd może ale nie musi zastosować zmianę środka karnego.

Dlatego wraz ze złożeniem wniosku skazany powinien dostarczyć dowody na to, iż po pierwsze jego postawa po skazaniu jest wzorowa, a po drugie, iż nie będzie on stwarzał zagrożenia na drodze. W praktyce pomocne może być:

  • Podjęcie skutecznej terapii uzależnienia od alkoholu i/lub innych środków odurzających
  • Dostarczenie dowodów, iż od skazania, skazany w ogóle nie używa alkoholu – tutaj pomocne mogą być zeznania świadków
  • Opinie o skazanym sporządzone przez osoby cieszące się zaufaniem i/lub jego pracodawcy

Praktyka procesowa wskazuję również na to, iż pomocne mogą być okoliczności uprawdopodabniające, że skazanemu prowadzenie pojazdów mechanicznych jest niezbędne do normalnego, codziennego, funkcjonowania np.: brak komunikacji publicznej do miejsca pracy, opieka nad chorym członkiem rodziny, konieczność dowożenia dzieci do szkoły/przedszkola itp.

Jeżeli Sąd wyda dla skazanego korzystne rozstrzygnięcie, gdy okres orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdu przekraczał 12 miesięcy, skazany będzie mógł przystąpić do kontrolnego egzaminu na prawo jazdy, który jeżeli zostanie zdany upoważni do odbioru prawa jazdy ze stosowną adnotacją o zakazie prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Jeżeli zaś okres zakazu był nie dłuższy niż 12 miesięcy skazany odzyska swoje prawo jazdy – oczywiście ze stosowną adnotacją.

Następnie konieczne będzie wyposażenie pojazdu, którym skazany miałby się poruszać w blokadę alkoholową, oraz potwierdzenie tego faktu na stacji diagnostycznej.

Co bardzo istotne osoba, której udało się uzyskać zamianę środka karnego, będzie mogła prowadzić tylko i wyłącznie pojazdy wyposażone w taką blokadę (wyjątkiem są pojazdy nauki jazdy i egzaminacyjne), jakiekolwiek naruszenie tego restrykcyjnego obowiązku może rodzić nie tylko pozbawienia tego przywileju ale również dodatkową odpowiedzialność karną.

Warto również pamiętać, że środek karny może zostać zamieniony na powrót na całkowity zakaz prowadzenia pojazdów jeżeli skazany rażąco naruszył porządek prawny dotyczący bezpieczeństwa w ruchu lądowym.

Nasza Kancelaria świadczy usługi w przedmiocie powyżej opisanym, więc jeżeli jesteś zainteresowany wsparciem prawnym w tej materii, a w szczególności reprezentacją w stosownym postępowaniu sądowym, zapraszamy do kontaktu.

 

r.pr Maciej Prostko