Rozpowszechnianie nagich zdjęć lub filmów - odpowiedzialność karna

Niestety tego typu zjawisko jest stosunkowo częste, zwłaszcza wśród młodych osób, albo w ramach zemsty po rozpadzie związku.

Konsekwencje dla ofiary związane z traumą, jej ośmieszaniem, bywają bardzo poważne. Warto zatem pamiętać, że jeżeli osoba, która z jakichkolwiek względów uzyskała od nas intymną fotografie (np. wysłaliśmy ją partnerowi/partnerce) nadużyła naszego zaufania nie jesteśmy pozbawieni środków ochrony prawnej.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZA ROZPOWSZECHNIANIE NAGICH ZDJĘĆ LUB FILMÓW

 

Przede wszystkim takie działanie stanowi przestępstwo zagrożone karą nawet 5 lat pozbawienia wolności:

 

Art.  191a.  [Naruszenie intymności seksualnej]

§  1. 

Kto utrwala wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, używając w tym celu wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody rozpowszechnia,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§  2. 

Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

 

Wskazany powyżej przepis jest stosunkowo nową instytucją w Kodeksie karnym. Rozpowszechnianie cudzych intymnych zdjęć bez zgody zostało spenalizowane w roku 2010 wraz z coraz powszechniejszym dostępem do internetu.

 

CZYM JEST ROZPOWSZECHNIANIE NAGICH ZDJĘĆ LUB FILMÓW ?

 

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, na słowo „rozpowszechnia” jest to termin nieostry i nie posiada jednoznacznej definicji w przepisach prawa. Zgodnie z wykształconym orzecznictwem, w tym orzecznictwem Sądu Najwyższego, niezbędne do uznania tego czynu za przestępstwo jest przekazanie dalej intymnego materiału do jak najszerszego lub nieograniczonego kręgu odbiorców. Np. zamieszczenie materiałów w serwisach erotycznych lub innych serwisach internetowych, portalach społecznościowych, przesłanie ich do szerokiego grona odbiorców (np. do szerokiego kręgu znajomych ofiary, członków szerszej społeczności – np. studentów danego roku uczelni).

Z kolei zawarty w przepisie termin „nagość” wcale nie musi oznacza całkowitej nagości. Wystarczy, że na danym materiale odsłonięte są części ciała, które w naszej kulturze uważane są za intymne – w normalnych warunkach nie odsłaniane osobom postronnym.

 

ZAMIESZCZENIE WŁASNYCH ZDJĘĆ INTYMNYCH W INTERNECIE

 

Warto również zwrócić uwagę na wcale nierzadkie zjawisko, w której ktoś sam zamieszcza własne intymne zdjęcie w internecie dla zamkniętego kręgu osób – np. na zamkniętej grupie/czacie, zamkniętym portalu do fotomedelingu. Zamieszczenie tego typu materiału wcale nie oznacza, że osoby znajdujące się w tego typu grupie, mające dostęp do tych materiałów mogą je rozpowszechniać dalej. Każdy kto ściągnie takie zdjęcia czy też filmy, a następnie rozpowszechni je dalej na zasadach opisanych powyżej również popełni przestępstwo.

 

ROZPOWSZCZENIANIE NAGICH ZDJĘĆ LUB FILMÓW - PRAWA OFIARY

 

Jest to czyn ścigany na wniosek, a zatem pierwszą konieczną czynnością prowadzącą do ścigania sprawcy jest złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie. Można to zrobić na Policji lub w Prokuraturze, warto od razu do zawiadomienia dołączyć wszystkie posiadane przez nas dowody w sprawie.

 

ODSZKODOWANIE ZA ROZPOWSZECHNIANIE CUDZYCH NAGICH ZDJĘĆ LUB FILMÓW

Warto również pamiętać, że w toku postępowania można dochodzić nie tylko ukarania sprawcy lub sprawców ale również, na podstawie art. 46 Kodeksu karnego, naprawienia szkody wynikłej z jego popełnienia oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, które w zależności od skali zdarzenia może opiewać na niemałe kwoty.

Jednak jeżeli materiały zostały przesłane dalej tylko do jednej osoby lub nawet jedynie do kilku osób, ale w taki sposób, że inne osoby postronne nie będą miały do nich dostępu sprawca nie poniesie odpowiedzialności karnej. Pozostaje jednak droga cywilna do ochrony dóbr osobistych ofiary gdzie można starać się m.in. o uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAŁOLETNIEGO ZA ROZPOWSZECHNIANIE NAGICH ZDJĘĆ LUB FILMÓW

 

Sprawcami tego typu czynów bywają osoby małoletnie. Jeżeli osoba, która rozpowszechnia w sposób nieuprawniony intymne zdjęcia nie ukończyła 17 lat nie będzie podlegać pod ustawę karną – innymi słowy nie popełni przestępstwa. Jednakże to wcale nie znaczy, że nie poniesie odpowiedzialności. W takiej sytuacji zastosowanie znajdą przepisy o postępowaniu w sprawach nieletnich i postępowanie w sprawie demoralizacji małoletniego.

 

POMOC PRAWNA DLA OFIAR ROZPOWSZECHNIANIA NAGICH ZDJĘĆ LUB FILMÓW

 

Jeżeli jesteś ofiarą przestępstwa rozpowszechniania nagich zdjęć lub filmów warto zasięgnąć wsparcia profesjonalnej kancelarii radcy prawnego. Pozwoli do ograniczyć do minimum Twój udział w postępowaniu oraz uniknąć dodatkowego stresu. Profesjonaliści będą w stanie ocenić fachowym okiem Twój przypadek i dobrać odpowiednią strategię procesową. Nasza Kancelaria reprezentuje ofiary przestępstwa rozpowszechniania nagich zdjęć lub filmów na każdym etapie postępowania. Jeżeli potrzebujesz pomocy zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 668 129 959 lub email: biuro@kancelariaprostko.pl